Privacyverklaring

Dit privacybeleid beschrijft hoe en wanneer Tessera Gallery informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u een artikel van ons koopt, contact met ons opneemt of anderszins onze services gebruikt.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van derden die wij niet bezitten of controleren, waaronder ‘Werk aan de muur‘, ‘Oh my prints‘, ‘Etsy‘, verzendbedrijven of diensten van derden waartoe u toegang hebt via hun diensten. Lees hun respectieve privacybeleid voor meer informatie.

Informatie die Tessera Gallery verzamelt:

Om je bestelling uit te voeren, moet je ons bepaalde informatie verstrekken (die je Etsy hebt geautoriseerd om aan ons te verstrekken), zoals je naam, e-mailadres, postadres, betalingsinformatie en de details van het product dat je bestelt. U kunt er ook voor kiezen om ons aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld voor een opdracht), als u rechtstreeks contact met ons opneemt.

Waarom we uw informatie nodig hebben en hoe we deze gebruiken

We vertrouwen op een aantal rechtsgrondslagen om uw informatie te verzamelen, te gebruiken en te delen, waaronder:
• indien nodig om onze diensten te verlenen, zoals wanneer we uw informatie gebruiken om uw bestelling uit te voeren, om geschillen te beslechten of om klantenondersteuning te bieden;
• wanneer u uw bevestigende toestemming hebt gegeven, die u op elk moment kunt intrekken, bijvoorbeeld door u aan te melden voor een mailinglijst;
• indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over uw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving; en
• indien nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, als die legitieme belangen niet worden overschreven door uw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van onze diensten. We gebruiken uw informatie om de door u gevraagde diensten te leveren en in ons legitieme belang om onze diensten te verbeteren; en 2) Naleving van het beleid en de gebruiksvoorwaarden van derden. We gebruiken uw informatie indien nodig om aan onze verplichtingen te voldoen.

Informatie delen en openbaar
maken Informatie over onze klanten is belangrijk voor ons bedrijf. We delen je persoonlijke gegevens om zeer beperkte redenen en in beperkte omstandigheden, als volgt:
• Derden zoals ‘Werk aan de muur’, ‘Oh my prints’ en ‘Etsy’. Tessera Gallery deelt informatie met partijen zoals deze indien nodig om u onze diensten te leveren en te voldoen aan onze verplichtingen onder zowel het verkopersbeleid als de gebruiksvoorwaarden van beide bedrijven.
•Dienstverleners. We schakelen bepaalde vertrouwde derden in om functies uit te voeren en diensten te verlenen aan onze winkel, zoals bezorgbedrijven. We zullen uw persoonlijke gegevens delen met deze derden, maar alleen voor zover nodig om deze diensten uit te voeren.
• Naleving van wetten. We kunnen uw informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als we te goeder trouw van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te reageren op juridische procedures of op verzoeken van de overheid; (b) mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid af te dwingen; (c) fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen te voorkomen, te onderzoeken en aan te pakken; of (d) de rechten, eigendommen en veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.

Gegevensbewaring
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om u onze diensten te leveren en zoals beschreven in ons Privacybeleid. Het kan echter ook nodig zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan mijn wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. Wij bewaren uw gegevens over het algemeen gedurende de volgende periode: 4 jaar.

Overdracht van persoonlijke informatie buiten de EU
We kunnen uw informatie opslaan en verwerken via hostingdiensten van derden in de VS en andere rechtsgebieden. Als gevolg hiervan kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen naar een rechtsgebied met andere wetgeving inzake gegevensbescherming en overheidstoezicht dan uw rechtsgebied. Als we worden geacht informatie over u buiten de EU over te dragen, vertrouwen we op derden als wettelijke basis voor de overdracht.

Uw rechten
Als u in bepaalde gebieden woont, waaronder de EU, hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten in het algemeen van toepassing zijn, zijn bepaalde rechten alleen in bepaalde beperkte gevallen van toepassing. We beschrijven deze rechten hieronder:
• Toegang. U hebt mogelijk het recht op toegang tot en ontvangst van een kopie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
• Wijzigen, beperken, verwijderen. U hebt mogelijk ook het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik ervan te beperken of te verwijderen. Bij afwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden (zoals wanneer we om juridische redenen verplicht zijn om gegevens op te slaan) zullen we uw persoonlijke gegevens over het algemeen op verzoek verwijderen.
•Object. U kunt bezwaar maken tegen (i) onze verwerking van sommige van uw informatie op basis van mijn legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten van is na het verstrekken van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zullen we uw persoonlijke informatie verwijderen, tenzij we dwingende en legitieme redenen hebben om die informatie te blijven gebruiken of als dit om juridische redenen nodig is.
•Klagen. Als u in de EU woont en uw bezorgdheid wilt uiten over mijn gebruik van uw informatie (en zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten die u hebt), hebt u het recht om dit te doen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe contact met ons op te nemen:
Voor de toepassing van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij, Tessera Gallery, in sommige gevallen de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@tessera.gallery. U kunt ons ook mailen op:
Tessera Gallery, Zuidlaarderweg 30, 9756 TM, Glimmen, Nederland.